Apropiació il·lícita d’un espai de domini públic al litoral de Xàbia

Home / Protecció / Denúncies / Apropiació il·lícita d’un espai de domini públic al litoral de Xàbia

El propietari de la parcel·la amb referència cadastral 8508003BC5980N0001JD al C / Samuel Adler, a Xàbia, ha realitzat una escala d’accés únic i personal a una de les pesqueres que existeixen a la zona (concretamente a l’anomenada Llavadora del Pinet, o Pinet), de manera que s’està apropiant d’un terreny que és domini públic per al seu ús i gaudi personal. Aquestes obres d’escales realitzades mitjançant mur de bloc i barana metàl·lica suposen una invasió de l’espai públic, a més a més quan en el seu dia, el propietari d’aquest habitatge, va procedir a tallar l’accés a aquesta pesquera.

 

 

Les pesqueres dels penya-segats de La Marina Alta són un llegat únic a la mediterrrània, ja que suposen una antiga pràctica pesquera que es realitzava i es realitza en un litoral molt singular, amb uns valors patrimonials i tradicionals únics, de tal manera que el M.I. Ajuntament de Xàbia hauria de prendre cartes en l’assumpte, per tal de conservar i preservar aquests llocs d’incalculable valor paisatgístic, cultural i mediambiental.

Les obres a les quals ens referíem al principi d’aquesta denúncia suposen un atac molt greu a un patrimoni que correspon a tots, tal com està regulat per la legislació vigent, (envaeix el domini públic marítim terrestre, s’ha realitzat sobre zona de LIC definida per la Conselleria, i sobre sòl no urbanitzable d’especial protecció, segons el vigent PGOU) i com s’aprecia en el plànol de la delimitació marítim terrestre del ministeri d’agricultura, pesca i alimentació, que s’aporta amb aquest escrit, de manera que l’administració ha d’actuar amb la màxima rapidesa i eficàcia per tal d’evitar aquests abusos, en l’ocupació dels espais que són públics, perquè així no hagin privilegis per només uns pocs en perjudici de tota la societat.

 

 

Hem d’acabar d’una vegada amb la permissivitat de les institucions públiques amb aquestes pràctiques d’apropiació il·ícita, per part d’habitatges de zones amb valors mediambientals, d’espais com aquest de gran valor natural, sendes i camins que impideixen que la gent puga gaudir d’un espai que és de tots.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

INSTITUT DE RECERCA OCEANOGRÀFICA DE XÀBIA