Denúncia d’enderrocs al penya-segat d’Encots

Home / Protecció / Denúncies / Denúncia d’enderrocs al penya-segat d’Encots

L’IROX ha presentat denúncia davant el M.I. Ajuntament de Xàbia sobre els enderrocs que s’han produït en la zona d’Encots del municipi.

El soci i un dels principals organitzadors de la recuperació de les sendes de les pesqueres de l’IROX, Josep Buigues, va acompanyar a l’inspector de costes al lloc d’Encots, on una constructora sense escrúpols ha llançat les seues escombraries, producte de la construcció de nous xalets, damunt una zona natural i destruint alhora la senda que conduïa cap a la pesquera d’Encots i el seu entorn, una zona declarada LIC (Lloc d’Interès Comunitari) i en la que està prohibit qualsevol interacció d’aquest tipus.

Les parcel·les que estan abocant escombraires són les que tenen les referències cadastrals següents: 6708015BC5960N, 6708013BC5960N i 6708014BC5960N, i es troben al C/ Trencapinyols. Aquestes parcel·les es troben afectades per les Servidores de la Línia Marítima Terrestre, com ara els enderrocs que han abocat des de les parcel·les en construcció i que han quedat sobre el sòl classificat com Sòl No Urbanitzable d’Especial Protecció (Zones Verdes), segons l’actual P.G.O.U, i no sabem si han obtingut la corresponent llicència municipal o si estan respectant les condicions urbanístiques que li són d’aplicació.

 

 

 

Com es pot observar a les imatges preses per Josep Buigues, al llançar aquestes restes de construcció no soles han destruït una part de l’entorn i l’accés a la zona de la pesquera, sinó que han creat un perillós abocament de pedres, terra i enderrocs, que podrien caure a la mar, amb el perill d’afectar a persones que estiguen per baix realitzant alguna activitat (pesca, kaiaks, etc..).

És absurd què encara no ens hàgem plantejat, com a societat, quin sentit té continuar destruint zones naturals per part d’uns pocs i en el seu benefici, i en perjudici de la majoria. Fins i tot en termes econòmics, destruir zones privilegiades del nostre entorn natural en té un retorn econòmic molt feble al costat de la quantitat de turisme, i recursos, que podem rebre si mantenim la nostra natura ben conservada. Construir als penya-segats suposa destruir una riquesa de tots en benefici d’uns pocs, privatitzar entorns de la nostra riquesa com a poble per al gaudi d’una minoria.

 

Si no som capaços d’aturar aquesta destrucció consentida aviat Xàbia serà un altre nucli destruït i sense res que oferir. Defensar la natura és defensar el nostre dret a gaudir del nostre entorn i poder viure en equilibri amb ell, que ens permet, a la vegada, conservar un entorn més natural i obtindre rendiments de l’activitat turística que pot generar si sabem organitzar-lo correctament. Destruir el major valor que tenim, i que atrau turisme, en lloc de conservar-lo, és una manera absurda de destruir la riquesa que tenim com a poble i la major oportunitat de qualitat de vida com a ciutadans. Per això comminem al M.I.Ajuntament a que incloga en el proper PGOU la prohibició de construir en els penya-segats de Xàbia.

 

Per tot això, ho hem posat en coneixement del Departament d’Urbanisme del M.I. Ajuntament de Xàbia, per a que prenga les mesures necessàries per a evitar l’abocament de més enderrocs a les sendes que son patrimoni cultural de tot el poble de Xàbia, commine als propietaris de les referides parcel·les a que netegen d’escombraries les sendes i terrenys afectats, així com que paralitze les obres que incompleixen amb les llicències i amb la normativa que li són d’aplicació.