Estudi per la recuperació de la població de polps a La Marina

Home / Recerca / Biodiversitat / Estudi per la recuperació de la població de polps a La Marina

El IROX, amb la direcció del biòleg Frederic Alemany especialista en Mol·luscs i producció aqüícola, ha iniciat un estudi sobre la població del polp roquer ( Octopus vulgaris) a les nostres costes amb l’objectiu de conèixer l’estat actual de la població i afavorir la seua recuperació.

 

Amadeu Ros i Frederic Alemany

 

Inicialment s’estan recollint dades aprofitant el registre històric de captures dels ports de Dénia, Xàbia, Moraira i Calp, per a entendre com evoluciona aquesta espècie en el temps. Al mateix temps es busca informació sobre altres experiències aplicades en altres ports sobre formes de captura més sostenibles i experiències de recuperació.

 

 

Frederic Alemany amb els mariners col·laboradors de l’estudi

 

És molt important la definició de les millors zones on afavorir la seua reproducció amb la col·locació de cadufs on puguen fer les postes sense cap interrupció deguda a l’activitat humana. Amb la col·laboració dels pescadors artesanals es tracta de definir clarament les millors zones de fresa per poder afavorir espais de recuperació.