Figura 6. Exemple d’algunes imatges del fons obtingudes en los treballs preliminars.

Home /