Creació de micro-reserva de fauna al Portitxol

Home / Protecció / Biodiversitat / Creació de micro-reserva de fauna al Portitxol

L’IROX amb la col·laboració d’experts en ornitologia, biologia marina, botànica i patrimoni arqueològic ha proposat a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat i a l’Ajuntament de Xàbia la creació d’una micro-reserva de fauna entre l’Illa del Portitxol i el litoral dels Pallers fins a la Punta del Freu.

 

 

Parlem d’un entorn que forma part del LIC-ZEPA Penya-segats de La Marina, depenent de la conselleria de Medi Ambient, i LIC-ZEPA Espacio Marino de La Marina Alta, depenent del Ministeri d’Agricultura i Pesca.

 

 

A més a més aquest espai ha mantingut al llarg del temps unes considerables característiques de conservació que fan possible l’aplicació de mesures que poden contribuir a impulsar l’estat òptim de les comunitats biològiques i botàniques, i de les restes arqueològiques que aquest espai encara conserva. Especialment amb una magnífica població d’aus marines a les que, connectant l’illa amb el litoral, podríem afavorir amb un desenvolupament més equilibrat de les seues poblacions. A més la zona podria ser un àrea potencial d’expansió de l’Àguila pescadora (Pandion haliaetus), sempre que es porte a terme el projecte de reintroducció de l’espècie en el Parc Natural del Montgó i la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni. Al mateix temps, la zona en qüestió, és àrea de pas per a espècies migratòries del centre i nord d’Europa.

Tot això es podria afegir a la micro-reserva de plantes que ja existeix, amb espècies de conservació prioritària com el Diplotaxis ibicensis i Limonium rigualii, així com una zona submarina rica en espècies pròpies de la franja litoral,  amb una heterogeneïtat topogràfica que ha permès l’establiment de nombroses comunitats supra, meso i infralitorals, algunes de les quals es troben en un notable estat de conservació, albergant espècies de distribució reduïda i requeriments ambientals molt específics, que les fan difícilment observables en altres regions del territori.

 

  •  

     

Cal afegir les òptimes condicions històriques per a l’ancoratge de la badia, i una illa amb possibilitats de ser habitada, que han fet d’aquesta àrea un espai ben ric en troballes arqueològiques.

 

PROPOSTA DE PROTECCIÓ

L’objectiu d’aquesta proposta és la creació d’una micro-reserva d’aus unint l’illa del Portitxol, i el litoral entre els Pallers i la Punta del freu, que durant els mesos d’hivern sol tenir presència de corbs marins emplomallats i altres espècies, així com la regeneració de tot el conjunt i l’impuls del coneixement científic.

Per garantir-ne i millorar l’estat de conservació d’aquesta unitat d’entorn natural, proposem diverses mesures de protecció, pal·liatives i de seguiment científic:

· Tancar l’espai marí del conjunt a la navegació a motor (excepte les embarcacions de tresmall que podrien seguir faenant com ho fan habitualment)

· Prohibir en aquesta àrea la pesca submarina.

· Crear en la zona dels Pallers niu per l’Àguila pescadora dins del projecte de reintroducció d’aquesta espècie al Cap de Sant Antoni i que es podria ampliar afegint la zona proposada.

· Creació d’un observatori d’aus en aquest litoral.

· Tancar l’accés a la població durant els mesos de cria de les aus.

· Realitzar seguiments de les poblacions de plantes protegides i de la capacitat de càrrega (nombre de visites) del lloc.

· Realitzar un inventari de la macrofauna i macroflora submarina de la zona per establir una línia base que permeta avaluar en estadis posteriors l’efectivitat de les mesures de protecció i/o minimització de l’impacte establertes.

· Implementació de monitoratge d’espècies litorals sensibles a l’alteració de l’habitat (Dendropoma spp., Lepadogaster lepadogaster, Gouania wildenowi, alguers de Cystoseira i Arbacia lixula).

· Realitzar censos visuals de peixos i diverses espècies de crustacis seleccionades (e.g. Palinurus elephas).

· Realitzar un seguiment de les poblacions del cranc invasor Percnon gibbesi, així com el seu possible impacte en la fauna i flora autòctona.

· Promoure la prospecció arqueològica sistemàtica i exhaustiva del fons marí del Cap Prim i l’Illa del Portitxol, així com iniciar l’excavació dels jaciments arqueològics de la zona.

 

          Joan Sala – Ornitòleg

          Joaquim Bolufer – Arqueòleg

          Jaume Soler – Botànic

          Joan J. Soto Àngel – Biòleg marí

          Amadeu Ros – Patró de pesca

 

Departament de Medi Ambient i Biodiversitat

INSTITUT DE RECERCA OCEANOGRÀFICA DE XÀBIA