Despullats davant del foc

Home / Protecció / Patrimoni litoral / Despullats davant del foc

Malauradament avui tenim una nova prova de com el foc pot destruir impunement una de les millors riqueses naturals que tenim. Les flames destrueixen un dels millors hàbitats naturals que els nostres termes i la comarca de La Marina tenen com a tresor insubstituïble.
Malauradament tornem a tindre la mateixa sensació que ara fa un any quan el foc destruïa un altre fabulós espai natural de la nostra comarca i tornem a tindre la mateixa sensació d’impotència i restem com espectadors davant el desastre.

 

Òbviament per molts esforços que esmercem mai podrem evitar situacions inevitables però almenys sabrem que hem fet tot el possible per la nostra part.
La comarca de La Marina no soles té una de les millors espais litorals i marítims del mediterrani occidental també compta amb una massa forestal digna de ser cuidada per a gaudi dels nostres ciutadanEs. Però tindre una riquesa implica necessàriament tindre cura d’ella si es vol conservar. Ser ric té un cost que cal pagar si es vol continuar sent-ho.

 

Davant l’abandó que la nostra comarca, i en general el País Valencià, pateix per part de l’Estat, que ens fa tenir aquesta sensació d’impotència davant les catàstrofes mediambientals que patim, si actuem en aquesta, com en tantes altres qüestions, a nivell comarcal podríem tindre alguna possibilitat d’èxit, començant per la creació d’un Consorci Mediambiental Comarcal que alhora formara les Brigades Forestals Comarcals que tingueren cura dels nostres boscos. La silvicultura ha de ser una activitat necessària d’una comarca amb la superfície forestal de La Marina, exercida per aquestes brigades, què podrien tindre una part professional i una part de voluntariat de totEs aquells que volem contribuir al manteniment de la nostra riquesa, gent que podríem ser preparats no soles per la cura dels boscos sinó també per formar part de les tasques d’extinció, si es produeix un foc, sense convertir-nos en una molèstia quan desitgem ajudar a apagar-lo. Per ser eficients haurien de tindre tres cossos : silvicultura, vigilància i extinció, i persecució de delictes mediambientals, aquest últim format per membres de les policies locals. A la vegada aquest Consorci Mediambiental ha de promoure a les Corts Valencianes la modificació de les lleis que impedeixen que tot aquell terreny particular que forme part de la superfície forestal puga ser netejat, sent els costos a càrrec del titular del terreny.

 

La conscienciació i la participació dels habitants de La Marina en les tasques de cura dels nostres boscos, i l’extinció i reparació quan ocórrega una situació com l’actual, és fonamental per preservar aquesta riquesa tan bonica i que ens fa tan feliços de gaudir.

 

No podem restar més temps passius davant els desastres naturals o provocats que patim cíclicament, hem de reaccionar per seguir gaudint de la comarca forestal i marítima de La Marina, un dels punts més bonics de tota la mar Balear.

INSTITUT DE RECERCA OCEANOGRÀFICA DE XÀBIA

 

Fotos Pep Buigues Català